• Eğiticinin Eğitimi sertifikaları verildi

    Eğiticinin Eğitimi sertifikaları verildi

    Arel Üniversitesi öğretim elemanları için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tarafından 50 saatlik eğiticinin eğitimi sertifika programı düzenlendi. Sertifika almaya hak kazananlar için Tepekent Kemal Gözükara yerleşkesinde sertifika töreni düzenlendi. İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Kenan Duman, Doç. Dr. Güven Özdoyran, Doç. Dr. Göksel Basmacı. Doç. Dr. İnci Tarı, Dr. Öğr. Üy. Yasin…


  • Afet haberciliğine TÜBİTAK desteği Medya Linkleri

    Afet haberciliğine TÜBİTAK desteği https://t54.com.tr/haber/15096658/afet-haberciligine-tubitak-destegi https://www.krttv.com.tr/afet-haberciligine-tubitak-destegi https://www.dernekturk.com/afet-haberciligine-tubitak-destegi https://lchaber.com/guncel/afet-haberciligine-tubitak-destegi https://www.aksamhaberleri.com.tr/haber/15099193/afet-haberciligine-tubitak-destegi Afet haberciliğine TÜBİTAK desteği https://sakaryamedyasi.com/afet-haberciligine-tubitak-destegi-H1931125.htm https://anadolumedyasi.com/afet-haberciligine-tubitak-destegi-H1902531.htm https://haberturkce.com/afet-haberciligine-tubitak-destegi-H1902422.htm https://sakaryahaberleri.com/afet-haberciligine-tubitak-destegi.html https://www.fisiltihaberleri.com/haber/doc-dr-kenan-dumana-afet-haberciligine-tubitak-destek-geldi-8840.html https://www.marasposta.com/haberler-gundem/afet-haberciligine-tubitak-destegi-h87845.html https://www.gozlemsakarya.com/afet-haberciligine-tubitak-destegi/24053/ Afet haberciliğine TÜBİTAK desteği    


  • deneme

    <div class=”flourish-embed flourish-bar-chart-race” data-src=”visualisation/13388185″><script src=”https://public.flourish.studio/resources/embed.js”></script></div>