1. KİTAPLAR
  • Netflix Etkisi Dijital Çağda Ekran Kültürü, 2022, Urzeni
  • Siyah Beyaz Yayından Netflix’e Türkiye’de Televizyonun Kısa Tarihi, 2020, Urzeni
  • İnternet Haberciliği : Kuram, Uygulama ve Eleştiri, 2018, Beta
 2. MAKALELER
  • Yeni Medyada Alternatif Ekonomik Model Arayışları ve Yavaş Gazetecilik: L’ora Del Pellice Üzerine Vaka Çalışması
  • 1990 Sonrası Balkanlarda Televizyon Yayıncılığı Düzenlemeleri: Batı Balkan Ülkeleri Üzerine İnceleme
  • Dijital Emek ve Kullanıcı İçeriğinin Metalaşması: Katılımcı Sözlük Yazarları Üzerine İnceleme
  • ARAMA MOTORLARI VE İNTERNET HABERCİLİĞİNE ETKİLERİ: TÜRK İNTERNET HABER MEDYASI ÖRNEĞİ
  • HABER KAYNAĞI OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANIMI: TÜRK İNTERNET HABER SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  • DEREGÜLASYON SONRASI KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI: RAI VE TRT ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
  • Haber Televizyonlarında Çevre Bilinci: Türkiye’de Yeşil Odaklı Programların Yer Alma Sıklığı
 3. KİTAP BÖLÜMLERİ
  • ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YENİ HİKÂYE ANLATIMI: VİDEO BLOGLARDA YAŞAM TARZI GAZETECİLİĞİ DENEYİMLERİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM Yeni Medya ve İletişim, Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör:Korhan Mavnacıoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:302, ISBN:978-605-196-776-9, Bölüm Sayfaları:129 -146, 2022
  • YENİ MEDYADA GÖRSELLİK VE GÖRÜNTÜNÜN KULLANIMI: MAHREMİYET, GÖZETİM VE METALAŞTIRMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, YENİ MEDYADA YENİ YÖNELİMLER yayın Yeri:IKSAD, Editör:MUSTAFA İNCE, MEVLÜTCAN KOÇAK, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:260, ISBN:978-625-8323-65-8, Bölüm Sayfaları:125 -146, 2022    
  • Alternatif Ekran Kültürü Olarak Netflix: İçerik, İzleyici ve Platform Üzerine Değerlendirme,  NETFLIX ETKİSİ -Dijital Çağda Ekran Kültürü, Yayın Yeri:Urzeni Yayınevi, Editör:kenan duman, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:330, ISBN:978-625-72216-2-7,, Bölüm Sayfaları:5 -15, 2022
  • Araçsalcı Yaklaşım, Eleştirel Medya Kuramları, Yayın Yeri: Siyasal Kitabevi, Editör: Özer Ömer, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:476, ISBN:9786057877994, 2021.
  • COVİD 19 PANDEMİSİNDE SOSYAL AĞLAR VE YANLIŞ BİLGİLENDİRME: İNFODEMİ KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Medya, Kriz İletişimi ve Sosyal Ağlar Covid-19 Pandemi Sürecinde İletişim, Yayın Yeri: ÇİZGİ YAYINEVİ, Editör: KORHAN MAVNACIOĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:478, ISBN:9786051967127, Bölüm Sayfaları:15 -36, 2021
  • Yeni medya ekonomi politiği: Emek ve meta üzerinden bir değerlendirme,  Medya ve Kültürel Çalışmalar Teori ve Güncel Tartışmalar Yayın Yeri: GAZİ KİTABEVİ, Editör: GÜVEN ÖZDOYRAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:278, ISBN:9786257045759, Bölüm Sayfaları:215 -238, 2020
  • Haber ve reklam arasındaki ince çizgi: Onedio Sitesindeki Sponsorlu İçerik Örneği, Dijital reklamcılık bize ne anlatır?, Yayın Yeri:Urzeni Yayınevi, Editör:Yakın Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:301, ISBN:9786057941312, Bölüm Sayfaları:243 -271, 2019.
  • Analog televizyon Sistemlerinde Görüntü,
  • Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, Hareketli Görüntü Tarihi Editör: Kandemir Ceyhan, Basım sayısı:1, ISBN:9786057894762,
  • FOOTBALL BLOG CULTURE IN TURKEY, Yayın Yeri:GlobeEdit, FOOTBALL in TURKEY with ALL ASPECTS VoL.2 Editör:Müge Demir, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:141, ISBN:978-613-8-24777-7, Bölüm Sayfaları:5 -27, 2018.
  • Dijital Çağda Habercilik ve Bağlamsal Çalışmalar, İnternet Haberciliği: Kuram, Uygulama ve Eleştiri yayın Yeri: Beta Yayınları, Editör: Kenan Duman, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:252, ISBN:978-605-242-287-8, Bölüm Sayfaları:1 -20, 2018.
  • Sosyal Ağ Üzerine Teorisel Çalışmalar ve Sosyal Davranış Teorilerinin İncelenmesi, Sosyal Medya Araştırmaları 3 Göz(et)lenen Toplumdan Göz(et)lenen Bireye, Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör:Ali Murat Kırık, Ali Büyükaslan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:436, ISBN:978-605-9706-57-5, Bölüm Sayfaları:93 -122, 2016.
  • Osmanlıdan Günümüze Ladino Dilindeki Gazeteler ve Fikir Hayatına Katkıları,  Azınlıklar ve Medya, Yayın Yeri: Der Yayınları, Editör: Suat Sungur, Basım sayısı:1, 2014.
  • Çevre gazeteciliğinin gelişimi ve mesleki örgütlenme Çalışmaları, . Medya ve gündelik yaşamda çevre gerçeği, Yayın Yeri:AYA KİTAP, Editör:Serkan Kırlı, Ümit Sarı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:210, ISBN:9789944106399,
  • Talk Showlarda Mahremiyet ve Oprah Winfrey Show, Yayın Yeri:Ayrıntı Yayınları, Medya Mahrem Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar, Editör:Hüseyin Köse,, Basım sayısı:1, ISBN:9789755396019, 2011
  • Günümüz İstanbul Yerel Basını, Türkiye de Yerel Basın, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Basım sayısı:1, 2007.
 4. BİLDİRİLER
  • Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Medya Araçlarının Kullanımı: Anaokulu Öğretmenleri Üzerine Bir Saha Çalışması
  • Yeni Medya Alanında Sosyal Motivasyon İçin Oyunlaştırmanın Kullanımı Sosyal Sorumluluk Platformu Örneği Olarak Recyclebank Projesi
  • Anne Çocuk Sağlığı Alanında Bilgi Kaynağı Olarak Çevrimiçi Topluluk Blogları ve Portalları
  • Gustave Le Bon un Sosyal Bulaşma Düşüncesinin Yeni Medyadaki Yansıması Dijital Linç Kavramı ve Twitter İçerik Analizi
  • Haber Kaynağı olarak Sosyal Ağların Kullanımı: Türk İnternet Haber Siteleri Üzerine Bir Analiz