KİTAP

İnternet Haberciliği: Kuram,Uygulama ve Eleştiri

2018, Yayın Yeri:Beta Yayınları, Editör:Kenan Duman

KİTAP BÖLÜMÜ

1.İnternet Haberciliği: Kuram, Uygulama ve Eleştiri

Bölüm Adı:Dijital Çağda Habercilik ve Bağlamsal Çalışmalar, DUMAN KENAN, Yayın Yeri:Beta Yayınları, Editör:Kenan Duman, Basım sayısı:1,

2. FOOTBALL in TURKEY with ALL ASPECTS VoL.2

Bölüm Adı:FOOTBALL BLOG CULTURE IN TURKEY, DUMAN KENAN, Yayın Yeri:GlobeEdit, Editör:Müge Demir, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:141, ISBN:978-613-8-24777-7, Bölüm Sayfaları:5 -27

3. Kenan Duman, Sosyal Ağ Üzerine Teorisel Çalışmalar ve Sosyal Davranış Teorilerinin İncelenmesi ,
Sosyal Medya Araştırmaları 3 Göz(et)lenen Toplumdan Göz(et)lenen Bireye DUMAN KENAN, Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör:Ali Murat Kırık, Ali Büyükaslan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:436, ISBN:978-605-9706-57-5, Bölüm Sayfaları:93 -122

4. Kenan Duman, Osmanlıdan Günümüze Ladino Dilindeki Gazeteler ve Fikir Hayatına Katkıları, 

2014, Azınlıklar ve Medya, Yayın Yeri:Der Yayınları, Editör:Suat Sungur, Basım sayısı:1,

5. Çevre gazeteciliğinin gelişimi ve mesleki örgütlenme Çalışmaları,

2012, Medya ve gündelik yaşamda çevre gerçeği,Yayın Yeri:AYA KİTAP, Editör:Serkan Kırlı, Ümit Sarı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:210

6. Talk Showlarda Mahremiyet ve Oprah Winfrey Show,

Medya Mahrem Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar

2011, Yayın Yeri:Ayrıntı Yayınları, Editör:Hüseyin Köse, , Basım sayısı:1,

7. Günümüz İstanbul Yerel Basını

Türkiye de Yerel Basın

2007, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları,

MAKALELER

  1. ARAMA MOTORLARI VE İNTERNET HABERCİLİĞİNE ETKİLERİ: TÜRK İNTERNET HABER MEDYASI ÖRNEĞİ KENAN DUMAN, Yayın Yeri:SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ , 2018 TAM METİN

2. Dijital Emek ve Kullanıcı İçeriğinin Metalaşması: Katılımcı Sözlük Yazarları Üzerine İnceleme KENAN DUMAN,GÜVEN ÖZDOYRAN , Yayın Yeri:Erciyes İletişim Dergisi , 2018, TAM METİN

3. Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar  KENAN DUMAN , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 2017, TAM METİN

4. 1990 Sonrası Balkanlarda Televizyon Yayıncılığı Düzenlemeleri: Batı Balkan Ülkeleri Üzerine İnceleme KENAN DUMAN , Yayın Yeri:Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences , 2017, TAM METİN

5. DEREGÜLASYON SONRASI KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI: RAI VE TRT ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMAKENAN DUMAN , Yayın Yeri:ULAKBİLGE , 2018, TAM METİN

6. Haber Televizyonlarında Çevre Bilinci: Türkiye’de Yeşil Odaklı Programların Yer Alma Sıklığı KENAN DUMAN , Yayın Yeri:T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ , 2016, TAM METİN

BİLDİRİLER

  1. Gustave Le Bon un Sosyal Bulaşma Düşüncesinin Yeni Medyadaki Yansıması Dijital Linç Kavramı ve Twitter İçerik Analizi KENAN DUMAN (08.10.2015 -10.10.2015 ) , Yayın Yeri:1. ULUSAL TOPLUMSAL VE KURUMSAL ÇATIŞMALAR/ÇÖZÜMLER KONGRESİ , 2015, DÜZCE

2. Anne Çocuk Sağlığı Alanında Bilgi Kaynağı Olarak Çevrimiçi Topluluk Blogları ve Portalları KENAN DUMAN (30.10.2018 -31.10.2018 ) , Yayın Yeri:IV. SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU , 2018, ALANYA

3. Yeni Medya Alanında Sosyal Motivasyon İçin Oyunlaştırmanın Kullanımı Sosyal Sorumluluk Platformu Örneği Olarak Recyclebank Projesi KENAN DUMAN (07.05.2015 -08.05.2015 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI OYUN VE OYUNCAK KONGRESİ , 2015, ERZURUM

4. Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Medya Araçlarının Kullanımı:Anaokulu Öğretmenleri Üzerine Bir Saha Çalışması KENAN DUMAN (18.03.2016 -20.03.2016 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ , 2016, İSTANBUL

5. TÜRKİYE DE TEMATİK HABER TV KANALLARINDA ÇEVRE BİLİNCİNİN ÖLÇÜMÜ PRİME TİME KUŞAĞINDA ÇEVRE HABERLERİ VE PROGRAMLARINI YER ALMA SIKLIĞININ ÖLÇÜMÜ KENAN DUMAN (01.09.2015 -03.09.2015 ) , Yayın Yeri:SEKİZİNCİ ULUSLARARASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , 2015, İSTANBUL

6. Çevre Gazeteciliğinin Gelişimi ve Mesleki Örgütlenme Çalışmaları KENAN DUMAN (10.06.2010 -12.06.2010 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu , 2010, iSTANBUL